الزامات برند

به صفحه الزامات برند گروه صنعتی پارس اشن خوش آمدید.
در دنیا امروز برترین برندهای جهان به دنبال ایجاد ارتباط تعاملی با مشتریان و مخاطبین خود هستند. گروه صنعتی پارس اشن هم از این قاعده مستثنی نیست. شما به عنوان مخاطب یا مشتری برند پارس اشن، اگر به دنبال تعامل بیشتر با ما هستید راهنمای برند پارس اشن به شماکمک خواهد کرد که دریابید چگونه استراتژی‌ها و رویکردهای برند می‌تواند در فضای بصری و نوشتاری نمود پیدا کند. مستندات تصویری و نوشتاری برند پارس اشن نشان خواهد داد که ما به عنوان یک برند پیش‌رو چگونه خود را به مشتریان نشان خواهیم داد پس در این مسیر همراه ما باشید.

به آسانی قابل درک است. در اینجا دوباره لوگوی ما را مشاهده می‌کنید. لوگوی ما قابل مشاهده‌ترین عنصرهویت ما است، امضایی جهانی در تمامی ارتباطات پارس اشن. این لوگو تضمینی بر کیفیت است که محصولات و خدمات متنوع ما را متحد می‌کند. ما از همین نسخه در چاپ، روی صفحه نمایش، و بر روی ساختمان‌های خود استفاده می‌کنیم.

پالت رنگ یک سازمان یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای ایجاد هماهنگی بین تمامی نقاط تماس است. این رنگ‌ها باید در تمامی ارتباطات بصری سازمان غالب باشند.

بذری کاشته شد…

و از میان تمام سنگ ها و سختی ها راه خود را پیدا کرد، رشد کرد تا برکت دهد، سایه‌دار شد تا حمایت کند ، همچون درختی تنومند که مغرور و پُر توان ریشه در زمین استوار کرده است و دستانش بسوی آسمانِ فردا است.

فونت‌های مورد استفاده در پارس اشن مطابق با راهنمای برند، شامل ایران‌سنس و دانا می‌باشد.