دستاوردها

آیین تجلیل از صنعتگران و معدنکاران استان سمنان
تیرماه 1401
ششمین همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان
اسفند 1400
چهارمین همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان
اسفند 97
سومین همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان
اسفند 96
واحد نمونه صنعتی
تیر 97
مشتری مهان
1391
واحد نمونه کیفی
مهر 1390
بیست و یکمین سال تاسیس انجمن
پاییز 1388
واحد نمونه در سطح استان
سال 1383
paris 2003 gold
international star for quality
2008
تجلیل از واحد صنعتی برتر شهرستان های گرمسار
سومین جشنواره خیرین دانشگاه تهران
پارس اشن
روز ملی صادرات
29 مهر
premium quality awards
Compliance with consumer rights
اداره کل امور مالیاتی استان سمنان
واحد نمونه و فعال فرهنگی